Ophiophagus hannah_1611 naja nigricincta_1613 bitis caudalis_1614 bitis parviocula_1609 Dendroaspis jamesoni kaimosae_1610 trimeresurus trigonocephalus_1612
  • Ophiophagus hannah_1611
  • naja nigricincta_1613
  • bitis caudalis_1614
  • bitis parviocula_1609
  • Dendroaspis jamesoni kaimosae_1610
  • trimeresurus trigonocephalus_1612

check also our facebook page - Finden Sie uns auf Facebook - siamo su facabook - hitta oss på facebook

KAČE - nevarna lepota

Nacionali muzej Zadar - naravoslovni oddelek

Nacionalni muzej Zadar in Reptiles nest predstavljata eno od najbolj raznolikih zbirk živih kač na svetu. Videli boste lahko primerke vseh najvažnejših in najbolj pomembnih vrst kač. V prvi vrsti predstavljamo strupene vrste, ampak seveda bodo predstavljeni tudi vsi pomembnejši predstavniki nestrupenih vrst.

 

Odpiralni čas:

vsak dan:                      10h - 22h

 

Cena vstopnic:

odraslli:                               70 kn

otroci do 4 leta:                  brezplačno

otroci do 14 leta:                35 kn

skupine (nad 15 ljudi):     60 kn

 

Nudimo tudi možnost da se kače dotaknete ali z njo celo fotografirate!

 

KOBRE, MAMBE, KLOPOTAČE, GADI, ANAKONDA, VELIKI PITONI,...

 

 

SNAKES - dangerous beauty

National Museum Zadar - Natural History Department

National Museum Zadar and Reptiles nest are presenting one of the most diverse snake collections in the world.  It presents all most important and best known species of snakes, based primarily on the venomous species, but naturally there are also representatives of all most significant non venomous species.

 

Opening times:

Daily:                      10h - 22h

 

Tickets:

Adults:                                           70 kn

Children under 4 years:             free

Children under 14 years:           35 kn

Groups (over 15 people):          60 kn

 

We are offering you a possibility to touch or photo with snakes!

 

COBRAS, MAMBAS, RATTLESNAKES, VIPERS, ANACONDA, BIG PYTHONS,...

 

 

 

SCHLANGEN - die gefährlichen Schönheiten

National Museum Zadar - Abteilung für Naturgeschichte

Das National Museum Zadar und Reptiles nest präsentieren einer der grössten Schlangen Sammlungen der Welt. Es werden die meisten bekannten Schlangenarte vorgestellt, die meisten davon sind Giftschlangen stehen aber representativ auch für die ungiftigen.

 

ÖffnungsZeiten:

Täglich:                      10h - 22h

 

Tickets:

Erwachsene:                                             70 kn

Kinder unter 4 Jahren:                             Gratis

Kinder under 14 Jahren :                        35 kn

Gruppen (mehrals 15 Personen):         60 kn

 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, Schlangen zu berühren oder sich mit ihnen Fotografieren zu lassen!

 

KOBRAS, MAMBAS, KLAPPERSCHLANGEN, VIPERN, ANAKONDAS, GROSSE PYTHONS,...

 

 

ORMAR - farliga skönheter

National museum Zadar - Natur historiska avdelning

National museumet i Zadar presenterar en av de mest varierande orm kollektionerna i världen.
Det presenterar främst de mest kända och viktigaste arterna av ormar, huvudsakligen baserat på de giftiga arterna, men naturligtvis representerar de även de mest märkvärdiga ogiftiga arterna.

 

Öppet tider dagligen:                10h - 22h

 

Biljett priser:

Vuxen:                                           70 kn

Barn under 4år:                           gratis

Barn under 14år :                       35 kn

Grupper över 15pers:                60 kn

 

Möjligheten att röra eller fotograferas med ormar finns!

 

COBROR, MAMBAS, SKALLERORMAR, HUGGORMAR, ANACONDA, STORA PYTHON ORMAR,...

 

SERPENTI - pericolosa bellezza

Il Museo Nazionale di Zadar - Dipartimento di Storia Naturale 
 

Museo Nazionale di Zadar e Reptiles nest presentano una delle piu' variegate collezioni di serpenti di tutto il mondo. Saranno presenti tutte le specie più importanti e più note di serpenti, principalmente le specie velenose, ma naturalmente saranno anche rappresentate tutte le più significative specie non velenose. 

 

Orari di apertura:

Tutti i giorni                       dalle 10,00-22,00 

 

Biglietti: 

Adulti:                                             70 kn

Bambini fino a 4 anni:                gratis

I bambini sotto i 14 anni:           35 kn

Gruppi (oltre 15 persone):        60 kn

 

Possibilità di poter toccare i serpenti o fare foto!

 

COBRA, MAMBA ,SERPENTI A SONAGLI, VIPERE, ANACONDE, GRANDI PITONI ...

 


Predavanja in delavnice

Nudimo predavanja in obiske na šolah, vrtcih ... Na ogled pripeljemo tudi živali, da jih otroci bolje spoznajo ...

Podrobnosti >

Ponudba

Oglejte si našo ponudbo. Nudimo vse vrste kač, kuščarjev, ...

Podrobnosti >